با ما تماس بگیرید : (021) 66971814

Amnisure - Kardan Exir

کیت AmniSure®

AmniSure® یکی از مشکلات دیرینه زنان و زایمان یعنی تشخیص پارگی کیسه آب جنین (ROM) را حل نموده است. پارگی زودرس کیسه آب(PROM) ، تقریبا در یک نفر از هر ده زن باردار رخ می دهد و به منزله عامل اصلی بروز عارضه قبل و بعد از زایمان محسوب می شود.

بیشتر بخوانید
Amnisure - Kardan Exir

کیت PartoSure®

تست پارتو شور یک آزمایش Immunochromatographic کیفی است، برای تشخیص دقیق زایمان زود رس که ظرف 7 روز یا بین 7-14 دیگر رخ خواهد داد.

بیشتر بخوانید
Dilapan-S - Kardan Exir

دیلاتور Dilapan®

دیلاپن s یک دیلاتور اسموتیک سرویکس است که از نوعی هیدروژل آکواکریل ساخته شده است.

در میان تمام دیلاتور های اسموتیک سرویکس دیلاپن S بیشترین دیلاتاسیون را در کوتاهترین زمان ایجاد می کند و به خوبی توسط بیمار تحمل می شود.

بیشتر بخوانید