با ما تماس بگیرید : (021) 66971814

کیت امنی شور (آمینو شور) چیست و چگونه به تشخیص پارگی کیسه آب جنینی کمک میکند؟

کیت امنی شور (آمینو شور) یک روش آزمایش سریع برای آشکار سازی پارگی کیسه آب جنینی در زنان باردار است. درصورت پارگی کیسه آب جنینی عوارضی چون عفونت ، وضعیت حاد جنین، فرو افتادگی بند ناف، التهاب مخاط زهدان و جدا شدن زودرس جفت وجود دارد. بروز این عوارض می تواند به زایمان پیش هنگام بیانجامد.کلیه این عوارض می تواند احتمال بیماری و مرگ جنین و مادر را افزایش دهد. کیت امنی شور (آمینو شور) به تشخیص به موقع و دقیق پارگی کیسه آب جنینی و اتخاذ تدابیر درست و به موقع کمک می کند.

استفاده از کیت امنی شور (آمینو شور) تحت کدام شرایط و چه هنگام توصیه می شود؟

کیت امنی شور (آمینو شور) برای تشخیص پارگی زودرس کیسه آب جنینی استفاده می شود. کیت امنی شور (آمینو شور) را می توان در مراکز گوناگون و توسط کاربران مجرب و کارآزموده به کار برد. کیت امنی شور (آمینو شور) در کلینیک های زنان و زایمان، مطب پزشکان ، درمانگاه ها و اتاق های زایمان قابل استفاده می باشد.

این آزمایش چگونه عمل می کند

امنی شور (آمینو شور) یک کیت آزمایش ایمونوکروماتوگرافی تک مرحله ایست. این کیت بر اساس پادتن های مونوکلونال برگزیده اختصاصی استوار است که قادرند مقادیر ناچیز پروتئین موجود در مایع آمنیوتیک(PAMG-1) را آشکار سازند. ( پروتئین PAMG-1 در پی پارگی کیسه آب جنینی به درون ترشحات دهانه رحم و واژن راه می یابد.) در این آزمایش، پروتئین PAMG-1 بر گرفته از نمونه برداشت شده ابتدا به یک پادتن مونوکلونال مزدوج با ذرات آشکار ساز و سپس با پادتن های تثبیت شده روی یک ترابر نامحلول متصل می شود.

مقصود از پروتئین PAMG-1 چیست

PAMG-1 نوعی پروتئین است که از بخش های ریزان (Decidual) جفت بیرون می تراود. در خلال دوره بارداری، پروتئین PAMG-1 به درون مایع آمنیوتیک ترشح می شود.

برتری پروتئین PAMG-1 بر دیگر آنتی ژن ها چیست

پروتئین PAMG-1 از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است و غلظت به غایت اندک هنگام برداشت جوابگو می باشد.

میزان دقت آزمایش چقدر است

بر اساس اطلاات منتشر شده، دقت عمل کیت امنی شور (آمینو شور) حدود 99% می باشد(مآخذ 1 تا 5). طی بررسی های بالینی ، نتایج حاصل ازیک فقره آزمایش امنی شور (آمینو شور) با تشخیص حاصل از تلفیق سه آزمایش روتین (متداول) نیترازین،فرنینگ و پولینگ همبستگی داشتند. سادگی عمل این آزمایش امکان بهره گیری از آن را در کلینیک های زنان و زایمان و اتاق معاینه فراهم ساخته و نتایجی دقیق را عرضه می دارد. دقت تشخیصی آزمایش امنی شور (آمینو شور) به آستانه حساسیت آن بستگی داردکه معادل 5 نانوگرم در میلی لیتر می باشد. حال آنکه غلظت زمینه ای PAMG-1 در ترشحات دهانه رحم و واژن صرفاَ حدود 0.05 تا 0.22 نانوگرم در میلی لیتر است.

آیا می توان نمونه برداشت شده را برای آزمایش بعدی حفظ نمود

در هر زمان که امکان داشته باشد آزمایش امنی شور (آمینو شور) باید بلافاصله پس از نمونه برداری صورت گیرد. معذلک چنانچه ضرورت ایجاب نماید می توان نمونه برداشت شده را تا مدت شش ساعت تحت دمای +4 درجه سانتی گراد حفظ نمود.

آیا احتمال نتایج کاذب وجود دارد

در مواردی که سواب به مقادیر ناچیزی خون آغشته شده باشد، آزمایش امنی شور (آمینو شور) به نحو مطلوب صورت می گیرد، معذلک در مواردی که سواب به شدت به خون آغشته شده باشد از دقت عمل آزمایش کاسته شده و بنابراین توصیه نمی گردد. در این شرایط باید به نمونه برداری با سواب بدون آنکه به خون چندانی آغشته شده باشد اقدام نموده و آزمایش را انجام داد.در صورتی که نمونه ظرف 12 ساعت یا بیشتر از زمان بروز احتمالی پارگی کیسه آب جنینی برداشته شود؛ نتیجه آزمایش ممکن است منفی باشد.(علت این امر "جوش خوردن" محل پارگی یا انسداد موقت نشت می باشد.)

آیا آزمایش ها و معاینات پزشکی بر نتایج آزمون تاثیر می گذارند

آری. کیت امنی شور (آمینو شور) را تا 6 ساعت پس از استفاده از محلول های ضدعفونی کننده یا داروها در ناحیه واژن نباید به کار برد.

چگونه باید کیت امنی شور (آمینو شور) را حفظ و نگهداری نمود

بسته آکبند امنی شور (آمینو شور) را باید در مکانی خشک و خنک در دمای +4 تا +24 سانتی گراد نگهداری نمود. از قرار دادن آن در فریزر خودداری کنید.کیت امنی شور (آمینو شور) را نباید پس از سپری شدن تاریخ انقضای آن که بر روی برچسب آن مشخص شده است مورد استفاده قرار داد.در پی باز نمودن بسته آکبند باید کیت امنی شور (آمینو شور) را ظرف شش ساعت مصرف و از استفاده مجدد قطعات تشکیل دهنده کیت خودداری نمایید.