با ما تماس بگیرید : (021) 66971814

Amnisure - Kardan Exir

کیت AmniSure®

AmniSure® یکی از مشکلات دیرینه زنان و زایمان یعنی تشخیص پارگی کیسه آب جنین (ROM) را حل نموده است. پارگی زودرس کیسه آب(PROM) ، تقریبا در یک نفر از هر ده زن باردار رخ می دهد و به منزله عامل اصلی بروز عارضه قبل و بعد از زایمان محسوب می شود.

بیشتر بخوانید
Amnisure - Kardan Exir

کیت PartoSure®

PartoSure یک آزمایش Immunochromatographic کیفی است، برای تشخیص دقیق زایمان زود رس که ظرف 7 روز یا بین 7- 14 روز دیگر رخ خواهد داد.

بیشتر بخوانید
Dilapan-S - Kardan Exir

دیلاتور Dilapan®

Dilapan Sیک دیلاتور اسموتیک سرویکس است که از نوعی هیدروژل آکواکریل ساخته شده است.

در میان تمام دیلاتور های اسموتیک سرویکس Dilapan Sبیشترین دیلاتاسیون را در کوتاهترین زمان ایجاد می کند و به خوبی توسط بیمار تحمل می شود.

بیشتر بخوانید