با ما تماس بگیرید : (021) 66971814

دیلاتور Dilapan®

دیلاتور هیگروسکوپیک سرویکس - دیلاپن S

Dilapan S یک دیلاتور اسموتیک سرویکس است که از نوعی هیدروژل آکواکریل ساخته شده است.

در میان تمام دیلاتور های اسموتیک سرویکس دیلاپن S بیشترین دیلاتاسیون را در کوتاهترین زمان ایجاد می کند و به خوبی توسط بیمار تحمل می شود.

دیلاپن S هیچ ماده فعال و هیچ عارضه جانبی نامطلوبی ندارد، کاملاً استریل است. اداره بیمار بر اساس تصمیم پزشک و راحتی بیمار میتواند در منزل یا بیمارستان انجام پذیرد.

دیلاپن S توسط اشعه گاما استریل می شود. دارای گواهی نامه ISO 9001 ، CE وFDA می باشد.

دیلاپن S به شکل میله های سفت و در سه سایز ۵۵x۳ ، ۵۵x۴ و ۶۵x۴ میلی متری موجود است که پس از جذب آب تا حدود ۳ الی ۴ برابر افزایش حجم می یابد.

موارد کاربرد دیلاپن S

 • آماده سازی دهانه رحم (سرویکس) برای القای زایمان طبیعی
 • آماده سازی دهانه رحم (سرویکس) برای ختم بارداری سه ماهه اول (شامل کلیه موارد سقط جنین درسه ماهه اول سقط ناقص، سقط فراموش شده و...)
 • آماده سازی دهانه رحم (سرویکس) برای ختم بارداری سه ماهه دوم (شامل سقط ناقص، سقط فراموش شده، جنین مرده،حاملگی مولار و...)
 • آماده سازی دهانه رحم (سرویکس) برای بررسی داخل رحمی جهت هیستروسکوپی، دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی یا درمانی و...
 • آماده سازی دهانه رحم (سرویکس) برای گذاشتن IUD

محدودیت های استفاده از دیلاپن S

غیر از عفونت واضح دستگاه تناسلی منع مصرف دیگری برای دیلاپن s وجود ندارد

مزایای استفاده از دیلاپن

 • عدم عوارض دارویی ناخواسته مانند افت ضربان قلب جنین ویا تحریک بیش از حد رحم، عوارض گوارشی و...
 • عدم نیاز به بستری دربیمارستان درحین طی شدن روند آماده سازی ونرم شدن دهانه رحم وامکان انجام فعالیت های روزمره(غیر از دوش واژینال و نزدیکی)
 • رضایتمندی بالای بیمار از این روش
 • امکان استفاده در بیمارانی که قبلا سزارین شده اند
 • امکان استفاده در موارد پارگی کیسه آب
 • امکان استفاده دربیمارانی که بعلت شرایط خاص( بیماری،سن و...) نمی توانند از روش های دارویی استفاده کنند

عوارض استفاده از دیلاپن S

به علت آنکه هیچگونه ماده فعال دارویی درساختار دیلاپن sبکار نرفته است،عوارض خاصی ندارد.

نحوه جاگذاری دیلاتور

سایز میله تعداد دیلاتور موارد استفاده
4x55 2 - 5 نرم کردن سرویکس قبل از القای زایمان
4x65 1 - 2 نرم کردن سرویکس قبل از ختم بارداری (سه ماهه اول)
4x65 2 - 3 نرم کردن سرویکس قبل از ختم بارداری (سه ماهه دوم)
3x55 1 دیلاتاسیون سرویکس جهت : بررسی داخل رحم (هیستروسکوپی ، و ...) IUD کورتاژ ،جاگذاری
توجه: این وسیله باید توسط ماما یا پزشک جاگذاری شود.

موارد مصرف این محصول آماده سازی سرویکس جهت القای زایمان، آماده سازی سرویکس قبل از ختم بارداری و مواردی است که می خواهیم از ابزار های داخل رحمی (مانند هیستروسکوپ، کورت، IUD (استفاده کنیم.

1 یک اسپکولوم دو لبه برای بیمار گذاشته و واژن و سرویکس را با محلول ضدعفونی کننده شستشو می دهیم.

2 دیلاپندیلاپن S را با تکنیک استریل از بسته بندی خارج می کنیم و با آب استریل یا سالین مرطوب می نماییم تا موجب روانی سطح دیلاتور گردد.

3 دسته دیلاپن S را گرفته و به آرامی و بدون فشار اضافی وارد کانال سرویکس می کنیم. مهم است که دیلاتور از سوراخ خارجی و داخلی عبور کند.

4 چنانچه لازم باشد برای کارگزاری آسان تر، می توان از تکنیکی جهت مستقیم کردن سرویکس (تناکولوم) استفاده کرد.

5 دسته دیلاتور نباید از سوراخ خارجی عبور کند. محل اتصال دیلاتور به دسته در محاذات سوراخ خارجی قرار می گیرد.

6 ممکن است بر اساس صلاحدید پرسنل بهداشتی بیش از یک دیلاتور نیاز باشد. در این صورت موارد ۲ و ۳ باید مجددا برای هر کدام از دیلاتورها تکرار شود.

7 در پایان میتوان با گاز استریل سرویکس مرطوب سرویکس را پک کرد.

توجه: نکته مهم در استفاده از دیلاپن S فیکس شدن آن در داخل کانال سرویکس است.
بنابر این گاهی نیاز به استفاده از ۴-۲ دیلاپن به طور همزمان خواهد بود

دستور العمل خارج کردن دیلاتور

1 ابتدا گاز ها را خارج می کنیم

2 دسته دیلاپن را با فورسپس گرفته و چند دقیقه با فشار مداوم آن را به سمت بیرون می کشیم. در صورت نیاز از تناکولوم استفاده می کنیم.

3 از گرفتن نخ نشانگر یا ناحیه اتصال دیلاتور و دسته برای خارج کردن دیلاتور خودداری کنید. ضمن خارج کردن دیلاتور آن را نچر خانید.

چه تعداد دیلاپن S برای القای زایمان یا خاتم برداری مورد نیاز است

در موارد آماده سازی سرویکس جهت القای زایمان معمولا ۵-۲ عدد دیلاپن سایز ۵۵x۴ لازم میشود. تعداد دقیق بر حسب فضای سرویکس انتخاب میشود .

در موارد آماده سازی سرویکس جهت هیستروسکپی، ختم بارداری یا سقط فراموش شده در سه ماهه اول معمولا ۱ عدد سایز ۵۵x۳ یا ۶۵x۴ مورد نیاز است.

در مورد آماده سازی سرویکس جهت ختم بارداری در سه ماهه دوم معمولا ۳-۲ عدد سایز ۶۵x۴ مورد نیاز است.

آیا استفاده از این محصول ریسک عفونت را افزایش میدهد

این محصول کاملا استریل است و در صورتی که هنگام جاگذاری تکنیک استریل رعایت شود ریسک عفونت افزایش نخواهد یافت.

آیا برای استفاده از این محصول بیمار حتما باید در بیمارستان بستری شود

بستری شدن در بیمارستان برای بیمار اجباری نیست مگر آنکه پزشک تصمیم به بستری کردن بیمار بگیرد.

آیا دیلاپن S باید خارج شود یا خود به خود دفع می گردد

دیلاپن S حداکثر تا ۲۴ ساعت می تواند در سرویکس باقی بماند و پس از این مدت باید توسط کادر درمانی از سرویکس خارج شود.

آیا دیلاپن S در خانم های غیر باردار هم قابل استفاده است

بلی، در مواردی که نیاز به وارد کردن هیستروسکوپ، کورت و IUD وجود دارد اما سرویکس اجازه نمی دهد، میتوان از دیلاپن S استفاده کرد.

آیا دیلاپن S عارضه جانبی خاصی (انقباضات رحم، خونریزی و .... ) دارد

این محصول هیچ عارضه جانبی نامطلوبی ندارد و به خودی خود موجب انقباض رحم نمی گردد.

آیا دیلاپن S در بیمارانی که زایمان قبلی به روش سزارین داشته اند قابل استفاده است

بلی، چون موجب تحریک و انقباض رحم نمیگردد.

آیا دیلاپن S در بیمارانی که دچار پارگی کیسه آب هستند قابل استفاده است

بلی، چون این محصول کاملا استریل است.

در چه مواردی نمیتوان از دیلاپن S استفاده کرد

تنها موردی که ذکر شده عفونت های واضح دستگاه تناسلی می باشد.

آیا دیلاپن باعث آسیب به سرویکس یا پارگی کیسه آب میشود

خیر . این وسیله بسیار ایمن است و به دلیل جنس ساختار آن در صورتی که توسط پزشک یا ماما جاگذاری شود هیچگونه آسیبی به سرویکس و یا کیسه آب نمی رساند.

آیا دیلاپن در داخل کانال سرویکس شکسته یا تکه تکه نمیشود

خیر . جنس دیلاپن به گونه ای است که در صورت رعایت نکات و مدت زمان جاگذاری شکسته یا تکه تکه نمیشود.

آیا روند کارگذاری دیلاپن و پروسه نرم شدن دهانه رحم دردناک است

خیر. طبق مطالعات و مقالات منتشر شده*، ۹۳.۷٪ بیماران ، کارگذاری دیلاپن را مانند سایر معاینات زنان و قابل تحمل گزارش کرده اند و ۷۹٪بیماران توانسته اند در حین پروسه نرم شدن سرویکس دهانه رحم بخوابند .

* مقاله شماره ۳۱ موجود در بخش مقالات

با وجود دیلاپن در کانال سرویکس از انجام چه کارهایی باید خودداری کرد

بیمار با وجود دیلاپن در کانال سرویکس خود ، می تواند به انجام فعالیت های روزمره خود بپردازد ، اما باید از استفاده دوش وازینال و مقاربت و انجام کارهای سنگین خودداری کند.

برتری دیلاپن S بر سایر روش های آماده سازی سرویکس چیست

در مقایسه با سایر روش های مکانیکی دیلاپن S بعلت نحوه طراحی و نوع موادی که در آن به کار رفته از سرعت عمل و افزایش حجم بیشتری برخوردار است، قابل پیش بینی بوده و ریسک عفونت زایی ندارد.

در مقایسه با سایر روش های شیمیایی دیلاپن S فاقد عوارضی مانند هایپر استیمولیشن (انقباضات تتانیک) رحمی و افت ضربان قلب جنین، افت فشار خون مادر و عوارضی گوارشی میباشد.

دیلاتور Dilapan® چگونه کار می کند

دیلاپن S با جذب تدریجی مایعات محیط به تدریج افزایش حجم یافته و موجب باز شدن سرویکس می گردد و همزمان بعلت فشار به دیواره سرویکس موجب آزاد شدن پروستاگلاندین اندوژن از دیواره سرویکس ، تخریب کلاژن و در نتیجه نرم شدن سرویکس میگردد.